อุตุฯเตือน 50 จังหวัดจัดการฝนตก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุตุฯเตือน 50 จังหวัดจัดการฝนตก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ อต. พยากรณ์สภาพอากาศ 1 วันด้านหน้า รอบๆความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังอ่อนปกคลุมเมืองไทยตอนบนและก็สมุทรจีนใต้ เวลาที่มีลม
ตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชุ่มชื้นจากสมุทรจีนใต้ แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกึ่งกลาง แล้วก็จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณรอบๆ รวมทั้งภาคทิศตะวันออก ลักษณะแบบนี้ทำให้รอบๆดังกล่าวข้างต้นมีฝนลำพองเกิดขึ้นได้ ขอให้ราษฎรรอบๆเมืองไทยดูแลสุขภาพเพราะเหตุว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยน รวมทั้งเพิ่มความระแวดระวังสำหรับการเดินทางผ่านรอบๆที่มีหมอก สำหรับเกษตรกรควรจะจัดเตรียมคุ้มครองป้องกันรวมทั้งระวังความทรุดโทรมที่จะกำเนิดต่อผลิตผลทางการเกษตรในตอนนี้ไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ แล้วก็สมุทรอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดดันอากาศต่ำปกคลุมรอบๆ เกาะบอร์เนียว ทำให้รอบๆดังกล่าวข้างต้นมีฝนมากขึ้น แล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคใต้ตอนล่าง