ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คว้าชัย 2 หน่วยเลือกตั้ง ‘นายกเมืองพัทยา’ เหตุ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ เงื่อนบัตรเขย่…

เบียร์สด ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คว้าชัย 2 หน่วยเลือกตั้ง ‘นายกเมืองพัทยา’ เหตุ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ เงื่อนบัตรเขย่ง
จากในกรณีที่มีการลงคะแนนสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) และก็นายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 ถัดมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแถลงการณ์ว่า บางหน่วยลงคะแนนเสียงมีปริมาณผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับปริมาณบัตรเลือกตั้ง ดังเช่นว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และก็เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โดยกำหนดให้ มีการออกเสียงนายกเมืองพัทยาใหม่ 2 เขต ในวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2565
นักข่าวกล่าวว่า วันหลังเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นการปิดหีบ ได้เริ่มนับคะแนนโดยทันที โดยเมืองพัทยาได้ประกาศผลของการออกเสียงของอีกทั้ง 2 หน่วย อย่างไม่เป็นทางการ ดังต่อไปนี้
ชั้น 1เป็นนายพระอิศวร สวยพิเชษฐ์ เลขลำดับ 1 ได้ 14,482 คะแนน
ชั้น 2เป็นนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร เลขลำดับ 4 ได้ 12,524 คะแนน
ชั้น 3หมายถึงนายกิตว่ากล่าวศักดา นิลวัฒนโฒชัย เลข 3 ได้คะแนน 8,774 คะแนน
และก็ ชั้นที่ 4หมายถึงนายอำนาจ แตงฮ่อ เลข 2 ได้ 990 คะแนน
จากปริมาณผู้มีสิทธิลงคะแนน 78,018 คน ปริมาณผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 38,524 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 49.38% ปริมาณบัตรดี 36,770 ใบ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 95.45% ปริมาณบัตรเสีย 1,004 ใบ ไม่มุ่งหมายลงคะแนน 750 ใบ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.95%

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวโยง
ลงคะแนนเสียงนายกพัทยาใหม่ 2 หน่วยซึมเซา มาใช้สิทธิไม่ถึง 10% ผู้เป็นใหญ่ยิ่งชนะขาดลอย