ประมวลภาพ ราชินี เสด็จฯแทนท่านมอบให้ผ้าพระกฐิน วัดสุทัศน์ฯ-วัดชื่นชมโสมนัสฯ

ประมวลภาพ ราชินี เสด็จฯแทนท่านมอบให้ผ้าพระกฐิน วัดสุทัศน์ฯ-วัดสุขใจฯ
เมื่อเวลา 16.28 น. วันที่ 21 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดินทางไปแทนท่าน ไปสำหรับเพื่อการมอบให้ผ้าพระกฐิน พ.ศ. 2565ในวัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งวัดชื่นชมโสมนัสวิหาร
การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดาโดยเสด็จฯ ด้วยแล้ว เดินทางไปแทนท่าน ไปสำหรับในการมอบผ้าพระกฐิน พ.ศ. 2565ในวัดเบิกบานวิหาร